FANDOM


The Sangokushi Medals (Japanese: 三国志メダル Sangokushi Medaru) are only compatible with DX Yo-kai Watch Model U (requires version 4 update and newer) and newer. The QR codes on the back of these medals does not work with the first game. First released on April 9, 2016 in Japan, it is the one and only Sangokushi medal blind pack release.

There are 20 Sangokushi Medals in Total.

Brave Tribe

Yo-kai Medal Obtain from
Namahage Cho Ryo Snartle Chou Ryou
Captain Bully Kan U Captain Bully Kan U SGM
Melamelion Cho Hi Blazion Chou Hi
Karakuri Benkei Ten I B3-NK1 Ten I
Shobushi Shu Tai Bonneto Shuu Tai
Hovernyan Cao Cao Hovernyan Sousou


Mysterious Tribe

Yo-kai Medal Obtain from
Kyubi Jun Iku Kyubi Xun Yu
Nue Ba Cho Chymera Ba Chou


Tough Tribe

Yo-kai Medal Obtain from
Robonyan F-gata Cho Un Robonyan F Chou Un
Ogama En Jutsu Toadal Dude En Jutsu
Aka Oni Ryo Fu Gargaros Lu Bu


Charming Tribe

Yo-kai Medal Obtain from
Komajiro Sun Quan Komajiro Son Kei
Fubuki-hime Sho Kyo Blizzaria Shou Kyou
Kappa Kako Ton Faux Kappa Kakou Ton
Jibanyan Liu Bei Jibanyan Ryubi SGM
Komasan Sun Ce Komasan Son Saku


Heartful Tribe

Yo-kai Medal Obtain from
Himojii Ko Chu Hungramps Kou Chuu


Shady Tribe

Yo-kai Medal Obtain from
Usapyon Zhongda USApyon Chuu Tatsu


Eerie Tribe

Yo-kai Medal Obtain from
Jorogumo En Sho Arachnus En Shuu


Slippery Tribe

Yo-kai Medal Stray Medal Obtain from
Whisper Kongming Whisper Kou Mei Whispocrates
Tsuraretaroumaru Kanei SV Snaggerjag Kan Nei
Venoct Zhou Yu Venoct Ryuu Yu


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.